Wat zijn ILC?

Wat zijn ILC?

ILC staat voor interchangeable-lens camera. In 2011 zijn deze camera’s zeer populair geworden. In tegenstelling tot compact camera’s is de lens verwisselbaar, maar zit er geen optische (spiegel) zoeker in, maar wel een electronische LCD-zoeker.

Wat is een transversaal doel?

De transversale leerplandoelen dienen aan bod te komen vanuit eenzelfde kader in de breedte van het curriculum maar kunnen variëren naar pedagogisch-didactische aanpak en diepgang. Dit houdt uiteraard ook in dat niet in elk vak of vakkencluster elk van deze transversale leerplandoelen aan bod dient te komen.

Wat is een levensbeschouwelijk vak?

Verzamelterm voor de schoolvakken godsdienst, een op godsdienst berustende zedenleer of de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie of de cultuurbeschouwing.

Wat is interne pluraliteit?

interne pluraliteit het doet nadenken over de eigen levensbeschouwing en dus over de eigen levensbeschouwelijke identiteit. 2. het vormt een opstap om open naar de diversiteit in andere levensbeschouwingen te kijken. We vertrekken vanuit het eigen vak en de diversiteit binnen de eigen levensbeschouwing.

Welke zijn de transversale eindtermen?

Een aantal van de “transversale” eindtermen, zoals die rond burgerschap, informatieverwerking, duurzaam leven, omgaan met moderne technologie en samenleven in diversiteit weerspiegelen duidelijk het belang dat sommige onderwijsdoelen hebben gewonnen in het licht van digitalisering en globalisering.

Wat leer je bij het vak levensbeschouwing?

Levensbeschouwelijk onderwijs geeft leerlingen de ruimte om op zoek te gaan naar jezelf, te twijfelen over bepaalde aspecten van het leven en om levenservaringen te delen. Identiteitsontwikkeling is een belangrijk functie van het onderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs kan hierin en grote rol spelen.

Wat is het verschil tussen levensbeschouwing en religie?

Een levensbeschouwing kan voortvloeien uit een bepaald geloof, culturele tradities of kan een heel persoonlijke opvatting over het leven zijn. Tussen levensbeschouwing en religie of godsdienst zijn zowel gelijkenissen als verschillen.

Wat is pluraliteit?

Pluraliteit betekent bij verkiezingen dat een kandidaat het grootst aantal stemmen heeft ontvangen bij die verkiezingen, of dat één aan de kiezers voorgelegde keuze bij een referendum het grootst aantal stemmen heeft ontvangen.

Wat is levensbeschouwelijk leren?

Levensbeschouwelijke educatie omvat alle vormen van leren over je eigen levensbeschouwing en die van anderen. In de afgelopen tien jaar heb ik vanuit mijn visie en ervaring als educatief ontwikkelaar en Pabodocent levensbeschouwing een vakdidactiek voor levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs ontwikkeld.

Wat houdt het vak levensbeschouwing in?

Een levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een levensbeschouwing gaat nauw samen met spiritualiteit, gedachten en gevoelens over wat de zin van het leven is.

Wat is het verschil tussen geloof en religie?

Elke godsdienst is een religie, maar niet iedere religie is een godsdienst. Er wordt ook een onderscheid gemaakt volgens monotheïsme (één God) en polytheïsme (meer goden). Volgens dit onderscheid zijn er drie wereldgodsdiensten, christendom, islam en jodendom, en zijn boeddhisme en hindoeïsme religies.