Wat doet de pneumokokkenbacterie?

Wat doet de pneumokokkenbacterie?

De pneumokokkenbacterie kan longontsteking, oor- of bijholteontsteking veroorzaken. Als de bacterie verder je lichaam in komt, kun je een ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging oplopen. Dit zijn ernstige ziekten waarvoor je in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Wat zijn de bijwerkingen van de pneumokokkenprik?

De meest voorkomende bijwerkingen van het pneumokokkenvaccin zijn:

  • pijn.
  • roodheid.
  • zwelling op de plaats van de injectie.
  • hoofdpijn.
  • vermoeidheid.
  • spierpijn.
  • koorts.

Hoe kom je aan pneumokokken?

Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door bacteriën. Er zijn vele verschillende pneumokokken. Veel mensen dragen pneumokokken bij zich en worden niet ziek. Via niezen, hoesten of zoenen kun je elkaar besmetten, ook als je zelf niet ziek bent.

Hoe schrijf je pneumokokken?

Een pneumokok is een bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn.

Hoe voorkom je pneumokokken?

Vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties Deze richtlijn behandelt enkel vaccinatie voor volwassenen. Het vaccin voor zuigelingen en jonge kinderen (PCV13) is opgenomen in het basisvaccinatieschema en wordt terugbetaald. Er is onvoldoende bewijs dat het vaccin een longontsteking door pneumokokken echt voorkomt.

Hoe vaak krijg je de pneumokokken vaccinatie?

Hij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat vanaf najaar 2020 alle volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar eens in de 5 jaar een uitnodiging van hun huisarts ontvangen voor een pneumokokkenvaccinatie. De vaccinatie kan tegelijk met de griepvaccinatie plaatsvinden.

Waarom geen Pneumokokkenprik?

Er is geen advies om mensen met aandoeningen zoals suikerziekte, longziekten en hartziekten te vaccineren tegen pneumokokkenziekte zoals bij de griepprik. Er is een aantal medische risicogroepen zoals mensen met sikkelcelziekte of mensen zonder (goedwerkende) milt, die een pneumokokkenprik mogen halen.

Hoe vaak krijg je de pneumokokkenprik?

De vaccinatie tegen pneumokokken wordt 3 keer gegeven. Kinderen krijgen hun eerste pneumokokkenvaccinatie als zij 3 maanden oud zijn. Als ze 5 maanden oud zijn krijgen zij hun tweede inenting. Bij 11 maanden krijgen ze hun derde inenting.

Wie komt in aanmerking voor pneumokokkenvaccinatie?

Hij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat vanaf najaar 2020 alle volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar eens in de 5 jaar een uitnodiging van hun huisarts ontvangen voor een pneumokokkenvaccinatie.

Welke leeftijd krijgt pneumokokken vaccinatie?

In het najaar van 2022 ontvangen mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 31-12-1956) een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik werkt vijf jaar.

Waar is de pneumokokkenvaccinatie voor?

Voordelen van de prik tegen pneumokokken: De prik beschermt tegen ziekten die door pneumokokken komen: De kans op longontsteking, bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en andere ernstige ziektes wordt kleiner. De kans wordt kleiner dat u zo ernstig ziek wordt dat u naar het ziekenhuis moet.

Waar beschermt pneumokokken tegen?

De prik beschermt tegen ziekten die door pneumokokken komen: De kans op longontsteking, bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en andere ernstige ziektes wordt kleiner. De kans wordt kleiner dat u zo ernstig ziek wordt dat u naar het ziekenhuis moet.

Hoe lang werkt pneumokokken vaccinatie?

De prik werkt ongeveer 5 jaar. Er zijn veel soorten pneumokokken. De prik tegen pneumokokken beschermt tegen 23 soorten die het meeste voorkomen.

Hoe lang werkt het pneumokokkenvaccin?

Hiervan overlijden 900 mensen. De pneumokokkenprik kan jaarlijks 800 ziekenhuisopnames en 120 sterfgevallen voorkomen. Zie ook het advies van de Gezondheidsraad. Na ongeveer 2 weken geeft de pneumokokkenprik bescherming.

Hoe vaak krijg je een Pneumokokkenprik?

Wie krijgt de pneumokokken vaccinatie?

Waarom de pneumokokkenprik?

Hoe vaak pneumokokkenvaccinatie?

Welke leeftijd pneumokokken vaccinatie 2021?

Pneumokokkenprik samen met de griepprik De huisarts verstuurt ook de uitnodiging voor de griepprik. De griepprik is voor iedereen vanaf 60 jaar.

Hoe vaak een Pneumokokkenprik?